Junij 2011
   MAPOST d.o.o.

W i R A
-  Windows Računalniška Aplikacija
Računalniška aplikacija (WiRA) je namenjena predvsem za delo pod operacijskimi sistemi Windows (98, ME, 2000, XP, Vista, Win 7, Win 8, Server NT, 2000, 2003, 2008, …) in v povezavi z Microsoft Office (Excel).

WiRA vsebuje naslednje module:

    1.    Računalniška aplikacija WiRA za blagovno-komercialno poslovanje
            -    Nabava, prevzem, kalkulacija, začasni prevzem, stroškovni računi, spremljanje danih plačil, …
            -    Prodaja (maloprodaja, veleprodaja, delovni nalogi), spremljanje prejetih plačil, izpis opominov, …
            -    Vodenje rednih zalog, spremljanje konsignacijskih zalog, spremljanje prometa, izvoz v excel, …
            -    Razni pregledi prometa, statistične primerjave, izvoz podatkov v excel za nadaljno obdelavo, …

    2.    Računalniška aplikacija WiRA za blagajniško poslovanje
            -    Blagajniški prejemki, izdatki, blagajniški dnevnik, stanje blagajne, …
            -    Potni nalogi, obračun, spremljanje kartic, izplačila - uvoz v plačilni promet, …
            -    UPN obrazci, izpis ali uvoz v plačilni promet, …

    3.    Računalniška aplikacija WiRA za skladiščno poslovanje
            -    Prevzem blaga v skladišče, …
            -    Izdaja blaga iz skladišča, …
            -    Vodenje zalog v skladišču, …


Za vzdrževanje se obvezno podpiše pogodba, v kateri so definirane vse obveznosti naročnika in izvajalca. V osnovi vzdrževanje računalniške aplikacije WiRA obsega:
-    Dograditve uporabniških programov, manjše dopolnitve programov, ...
-    Popravek, sprememba podatkov in vzdrževanje baze podatkov, ...
-    Funkcionalne spremembe programov, ...


MAPOST d.o.o.
Partizanska cesta 5
2000 MARIBOR

Kontakt za
računalniški inženiring:
Tel.: 02 2501376
Fax: 02 2501376
GSM: 041 678013