Image
1992 ZA VAS OD LETA
NAŠE STORITVE

Upravljanje nepremičnin

Ponujamo kakovostno, sodobno in transparetno upravljanje nepremičnin.

Na področju upravljanja izvajamo celostno upravljanje nepremičnin, ki prepleta področja organizacijsko administrativnih opravil, vzdrževalnih, obratovalnih in ostalih tehnično strokovnih del, finančno računovodskih in knjigovodskih opravil, ter pravno-premoženjskih storitev.

Upravljanje izvajamo za poslovne, poslovno-stanovanjske in stanovanjske objekte.

Storitve ponujamo na območju Maribora in širše okolice.

300 UPORABNIKOV STORITEV
29 LET IZKUŠENJ

ANALIZA
OBJEKTOV

PREGLED
STROŠKOV

HITRA
ODZIVNOST

CELOVITA
STORITEV

Upravljanje objektov je kompleksno področje, pri svojem delu se srečujemo z naslednjimi področji.

 • Organizacijsko administrativna dela

  Skrb za redno vzdrževalne in obratovanje skupnih delov stavbe, naprav in instalacij. Opravljanje tehnično strokovnih opravil. Vodenje evidenc etažnih lastnikov in uporabnikov etažnih delov. Organiziranje zborov etažnih lastnikov.

 • finančno računovodska opravila

  Izdelava razdelilnikov skupnih stroškov objekta, zbiranje in upravljanje sredstev rezervnega sklada na individualnem TRR objekta, izterjava mesečnih obveznosti.

 • vzdrževalna in obratovalna, tehnična dela

  Izdelava programa vzdrževalnih del. Izveba nujnih intervencijskih del, organizacija vzdrževalnih del in adaptacij, odprave napak.

 • Pravne storitve

  Pravna pomoč na področju upravljanja stavb in izvedbe del. Priprava podatkov za tožbe in izvršilne predloge pravnim službam.

STAVBE V UPRAVLJANJU

PARMOVA ULICA 20
Parizanska cesta 3-5
Gorkega ULICA 29
Partizanska CESTA 7, Prešernova ULICA 1
Kraigherjeva ULICA 19a
TRG LEONA ŠTUKLJA 1-5
TYRŠEVA ULICA 4